+420 727 883 859 info@akdrobecek.cz
Vyberte stránku

Spolehlivé služby a diskrétní přístup

JUDr. Mgr. Jiří Drobeček je advokátem a obhájcem v trestních věcech již od roku 2007. Vysokoškolské vzdělání získal studiem na Pedagogické a Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  Po dokončení studia se zabýval mezinárodními vztahy v rámci Evropské Unie a následně vykonával praxi advokátního koncipienta v renomované advokátní kanceláři v Brně.

Samostatně advokacii se věnuje plně již od roku 2007, a to v rámci generální praxe, ve které se zaměřuje na právo soukromé, korporátní včetně správy SVJ, insolvenční, pracovní, trestní, přestupkové, stavební. Dále se věnuje sporům o ochranu osobnosti s akcentem na zastupování poškozených.

Znalosti a dovednosti získal v oblasti práva získal nejen studiem na Univerzitě Karlově v Praze, ale rovněž i při poskytování právních služeb celé řadě klientů v soukromoprávních sporech před obecnými soudy, či v rámci rozhodčí řízení, ale tak při výkonu pedagogické činnosti pro potřeby České advokátní komory a jiných institucí.

Za účelem poskytnutí komplexních právních služeb spolupracuje s notáři a soudními exekutory. Tato spolupráce může vést k časové úspoře při vymáhání práv klienta.