+420 727 883 859 info@akdrobecek.cz
Vyberte stránku

Nabízíme následující právní služby:

„Soukromé právo“

„Poskytování právních služeb v oblasti soukromoprávní se týká zejména

 • zpracování, kontroly a zajištění smluvní agendy
 • zajištění právních služeb pro obchodní společnosti, jako smluvní dokumentace, obchodní podmínky apod.
 • zajištění práv spotřebitele
 • poradenství ve věcech majetkoprávních
 • poradenství ve věcech rodinných a ve věcech dědictví
 • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou
 • náhrada majetkové i nemajetkové újmy“

 

„Insolvenční právo“

„Pro poskytnutí právních služeb v oblasti insolvenčního práva je základem individuální přístup ke každému klientovi, kdy je nutné znát veškeré podrobnosti daného případu, aby mohlo dojít k co nejlépe poskytnuté právní službě. V této oblasti poskytujeme zejména následující služby

Pro dlužníka:

 • konzultace před zahájením insolvenčního řízení
 • zjištění stavu, zda dlužník splní podmínky pro oddlužení (osobní bankrot)
 • zpracování a podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
 • zastoupení v insolvenčním řízení, přezkoumání přihlášených pohledávek, popěrné úkony

 

Pro věřitele:

 • přihlášení pohledávky
 • zastoupení při výkonu věřitelského orgánu
 • incidenční spory
 • pokyny insolvenčnímu správci“

 

 „Správní právo“

„Zajištění poradenství i aktivního zastoupení ve věcech správních, zejména pak

 • pomoc v přestupkovém řízení
 • zastoupení účastníků ve stavebním řízení
 • zajištění povolení, potvrzení od správních orgánů“

 

„Litigace“

„Právní zastoupení před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu České republiky, sepis stížností k Evropskému soudu pro lidská práva, zastoupení v rozhodčím řízení i při mediačních jednání.“

 

„Trestní právo“

„V rámci trestního práva jsou poskytovány služby poškozeným trestným činem, i obviněným z trestného činu. Služby jsou poskytovány individuálně a zcela diskrétním přístupem.“

 

„Pracovní právo“

„V rámci pracovního práva jsou poskytovány komplexní služby pro zaměstnavatele včetně zajištění veškeré nutné smluvní a jiné dokumentace. Pro zaměstnance jsou poskytovány služby zejména v oblasti zajištěních jejich práv.“

 • zajištění smluvní i jiné povinného dokumentace
 • poradenství a sepis úkonů – výpověď, změny v pracovní smlouvě apod.“

 

„Advokátní úschova“

„Zajištění advokátní úschovy zejména v případech převodu vlastnického práva k movitým i nemovitým věcem.“

 

„Korporátní práva“

„Poskytnutí právních služeb v oblasti korporátního práva týkajícího se vzniku obchodní společností a družstev, zakládání spolků a následného vedení správy. Služby se týkají zejména

 • poskytnutí poradenství za účelem vzniku korporace
 • vedení správy korporace, vnitřní změny korporace
 • vedení správy SVJ
 • likvidace a výmaz korporací z veřejných rejstříků“

 

Cena za poskytnutí právních služeb je smluvní, tedy záleží na dohodě mezi advokátem a klientem. Pokud není cena za poskytnutí právních služeb dohodnuta, stanoví se její výše s ohledem na příslušná ustanovení vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.