+420 727 883 859 info@akdrobecek.cz
Vyberte stránku

Soukromé právo

Poskytování právních služeb v oblasti soukromoprávní se týká zejména:

  • zpracování, kontroly a zajištění smluvní agendy
  • zajištění právních služeb pro obchodní společnosti, jako smluvní dokumentace, obchodní podmínky apod.
  • zajištění práv spotřebitele
  • poradenství ve věcech majetkoprávních
  • poradenství ve věcech rodinných a ve věcech dědictví
  • vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní cestou
  • náhrada majetkové i nemajetkové újmy